Binnen OBIC nemen we kwaliteitsmanagement serieus. Dit is van extra belang omdat we een nieuwe benadering introduceren. Zo maken wij gebruik van erkende vragenlijsten, zoals de GVL (Gezins VragenLijst) en monitoren wij de resultaten.

Pilot onderzoek

Onderstaande grafiek geeft per respondent de gemiddelde scores weer in een jaar durende pilot (2017-2018).Verder zijn de percentages algehele verbetering naar de beleving per respondent weergegeven. Onderaan deze grafiek vind u verdere onderzoeken die sindsdien hebben plaatsgevonden.


Het NJI (Nederlands Jeugd instituut) en een aantal docenten van de Erasmus Universiteit adviseren ons over de inhoud van het programma waardoor de kwaliteit blijft gewaarborgd.

Wetenschappelijke onderzoeken

OBIC heeft in samenwerking met diverse partijen onderstaande onderzoeken kunnen uitvoeren. Benieuwd naar het resultaat? Download de whitepapers.