Een uitwisseling tussen Marnix van Rossum (Psycholoog en oprichter OBIC) en Astrid Lochtenberg (gezinsbegeleider en moeder) is belangrijk geweest in de totstandkoming van de eerste stappen. Verder werkten collega's Aike van Rijn, Marleen de Koning en Marnix met gezinnen met kinderen met AD(H)D en autisme gerelateerde problematiek. Om meer te kunnen betekenen voor gezinnen, liepen zij tegen dezelfde beperkingen op. In de jeugdzorg geldt vaak een kindgerichte benadering van het probleem: ‘Het kind vertoont moeilijk gedrag, dus het kind heeft een probleem en dat moet worden opgelost’. Door deze kindgerichte definitie van het probleem bleek het moeilijk ouders mee te nemen in het veranderingsproces.

Meestal gebeurde er in een week zoveel wat besproken moest worden in gezinnen, waardoor het moeilijk was ouders stap voor stap mee te nemen in een dieper persoonlijk ontwikkelingsproces. Marnix en collega’s ervoeren de behoefte om ouders stap voor stap mee te nemen in hun persoonlijke ontwikkelingsproces. Het liefste voorafgaand aan bepaalde begeleidingsdoelen gericht op het kind.

Marnix van Rossum heeft als oprichter een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de content van het ‘OBIC ouderbegeleidingstraject’. Zijn ervaring in verschillende therapie- en coachingvormen combineerde hij tot een stapsgewijze aanpak.

Aike van Rijn, die ruim 10 jaar in de complexe jeugdzorg werkte, zelf KOPP kind en moeder van een kind met autisme, heeft een grote bijdrage geleverd aan de organisatie en het verder uitbouwen van het traject.

Emmie Janssen, die ruim 7 jaar ervaring heeft in de pedagogiek en jeugdzorg, speelt als orthopedagoog en management in de zorg een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de organisatie en de opbouw van OBIC.