Wij werken in samenwerking met Stichting Klimkoord


Als ouder komt u in aanmerking voor PGB of ZIN (zorg in natura) mits u en / of u kind(eren) Autisme en / of ADHD gerelateerde problematiek laat zien en u zich aanmeldt via www.klimkoord.nl.

Frequentie en duur

Voor een periode van een half jaar tot driekwart jaar komt er iedere week/om de week een OBIC ouderbegeleider bij je thuis voor een gesprek met beide ouders tegelijkertijd. Verschillende begeleiders werken ook in de avond. Hij of zij blijft maximaal twee uur. In het begin zal de frequentie hoger liggen, waarna langzaam wordt afgebouwd.

Tarieven en vergoedingen

Binnen de regio’s Westland, Den Haag, Delft, Leiden, tot aan de Bollenstreek, is het mogelijk je aan te melden bij het loket voor jeugdzorg in de eigen gemeente. Die kunnen je in contact brengen met Stichting Klimkoord voor jeugd en volwassen met ASS en AD(H)D gerelateerde problematiek. De gemeente beslist in samenspraak met Stichting Klimkoord of het traject vergoed kan worden uit PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (zorg in natura).

Het is ook mogelijk om het traject particulier te betalen. Als ouders het zelf betalen ligt het bedrag tussen de 85 en 95 euro per uur, afhankelijk van de reistijd van begeleider naar het desbetreffende gezin.

Wachtlijsten

Momenteel zijn er geen wachtlijsten.

De Vorm

Het traject is opgebouwd in drie fasen die weer zijn opgebouwd in zeven stappen. Fase 1: Onderzoekende fase en in contact komen met het gevoel (Stappen 1 en 2) Fase 2: Veranderfase ten opzichte van gevoel, gedrag, gedachten, opvoedvaardigheden en communicatie (Stappen 2,3,4,5,6) Fase 3: Afrondende fase en zelfstandig verder (Stap 7)

Inhoud van de stappen

Stap 1: Zorgen voor jezelf (4 sessies)

Soms kun je jezelf in meer of mindere mate verliezen in een gezinssituatie waar iedereen rekening met elkaar moet houden.

Daarom beginnen we bij jullie als ouders en staan we in dit eerste thema stil bij jullie individuele levens en behoeftes.

Stap 2: Bewust van patronen (4 sessies)

Het is vaak moeilijk om iets te veranderen als je niet goed weet waar dingen vandaan komen. Het blijft dan bij symptoombestrijding.

In dit thema zullen we daarom verschillende oorzaken en dynamieken in kaart brengen. Ook doen we enkele oefeningen om gevoelens los te laten die onze relaties met andere mensen kunnen verstoren.

Stap 3: Gooi je valkuil dicht (3 sessies)

Doordat we geneigd zijn te veel te leunen op waar we goed in zijn, kan dat ook een valkuil worden. In een gezinssituatie kunnen stress en negatieve emoties ontstaan als gevolg van irritatie aan sommige karaktertrekken van de ander.

Tijdens dit thema maken we daarom een profiel van jouw kwaliteiten, uitdagingen en valkuilen. We oefenen op een praktische en concrete manier met jouw uitdagingen, waardoor er meer harmonie in het gezin kan ontstaan, talent beter tot zijn recht komt en je meer in je kracht komt te staan.

Stap 4: Je bent goed zoals je bent en leren van elkaar (3 sessies)

Emotionele reacties op je medemens, onze kinderen of situaties zijn vaak ontstaan vanuit jarenlange gewoontes. Die kunnen we niet zomaar veranderen, al willen we dat nog zo graag.

Tijdens dit thema leer je met behulp van emotieregulatie om beter om te gaan met emotioneel uitdagende situaties.

Stap 5: Conflicten oplossen (3 sessies)

Soms zijn strijd en conflict misschien even nodig, maar het kan er ook toe leiden dat negativiteit zich opstapelt en irritaties blijven hangen.

In dit thema leer je een manier van communiceren om aan de hand van enkele stappen een conflict constructief op te lossen.

Stap 6: samen zorgen voor je kind (4 sessies)

De meeste ouders zijn geen opgeleide psychologen of orthopedagogen en zelfs dan is het opvoeden van kinderen nog lastig. Deels omdat er vaak onvoldoende kennis is van de verschillende opvoedstadia en over wat een kind nodig heeft als het bepaald gedrag laat zien.

Tijdens dit thema leer je vanuit wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van kinderen. Je zult worden gecoacht om passende opvoedvaardigheden te oefenen die bij jou en je kinderen aansluiten.

Stap 7: Met z’n allen de toekomst in (2 sessies)

Tijdens dit thema maken jullie een plan voor de toekomst waarin je als team kunt optreden en waarin ieders talent, de verschillende uitdagingen en het unieke groeiproces gewaarborgd kunnen worden.

We maken een hulpplan waarin staat uitgelegd wat jullie kunnen doen en waar jullie heen kunnen als het weer moeilijk wordt.