Marnix van Rossum

Oprichter OBIC
Psycholoog, trainer

Vanaf 2003 werkte Marnix van Rossum als begeleider en coach voor jongeren in opvanghuizen, bij gezinnen en in de forensische setting. In 2008 studeerde hij af met een master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Nieuwsgierig naar de oosterse visie op geestelijke gezondheidszorg vertrok Marnix naar Azië. Hij hoopte daar oplossingen te vinden voor de in zijn ogen beperkingen van het westerse model voor geestelijke gezondheid. Hij verbleef daar vijf jaar en onderzocht verschillende oosterse meditatieve stromingen. In lange periodes van stilte en afzondering ontdekte hij hoe belangrijk het is om tot de bron van moeilijkheden te komen en om meerdere tools en invalshoeken te gebruiken voor het creëren van verandering. Hierover schreef hij twee boeken ‘Mindfulness: Back to the roots (Gigaboek, 2018) en ‘Kijk niet neer op je verstorende emoties’ (Een vertaling, B’Witz, 2017). Zijn ervaringen zijn belangrijk geweest voor de totstandkoming van het OBIC model.

Marnix volgde daarnaast verschillende postacademische therapie opleidingen, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie en systeemtherapie.

Registraties: NIP en SKJ

Emmie Janssen

Orthopedagoog, organisatie OBIC

Emmie Janssen werkt als vrijgevestigde orthopedagoog, coach en begeleider bij gezinnen aan huis. Tijdens haar opleiding Kunstzinnige Therapie is zij, werkende met kinderen, geïnspireerd geraakt om ouders te betrekken in het therapeutische proces. Omdat ze merkte hoe groot de invloed van de gezinssituaties op het kind is, en andersom, wilde ze een verschil kunnen maken. Om zich te specialiseren is zij de studie orthopedagogiek en de bachelor vakken van gezinspedagogiek gaan volgen, om in 2018 haar masterdiploma Orthopedagogiek te behalen (Universiteit Leiden). Verder speelt Emmie een belangrijke rol in de organisatie, onderbouwing en professionalisering van OBIC.

Registratie: SKJ

Joris Gosen

GZ-Psycholoog, co-trainer en supervisie OBIC

Joris Gosen werkt als GZ-psycholoog bij Youz Den Haag en bij expertise in Ervaren (EiE) Ettenleur. Hij deed zijn opleiding als GZ-psycholoog bij Erasmus MC en werkte bij verschillende instellingen, waaronder Molemann en GGZ Delfland.

Joris heeft zich gespecialiseerd in het werken met gezinnen en ouders. Hij volgt op dit moment een 4-jarige opleiding systeemtherapie in Belgie. Joris heeft een intuitieve, oplossingsgerichte en creatieve manier van werken. Zijn specialisaties liggen bij 'Kind en jeugd', Gezin', 'Ouders'. Hij behandelt regelmatig kinderen met AD(H)D, autisme, gedragsproblemen en angst.

Registratie: NIP

Sjoukje Alma-Pols

Orthopedagoog-generalist, trainer en werkbegelelding

Mijn naam is Sjoukje Alma-Pols en ik ben sinds 2008 werkzaam in de jeugdhulp en jeugd ggz. Momenteel ben ik werkzaam als orthopedagoog-generalist en werk ik met gezinnen (zowel ouder- kind als gezinsbehandeling en handelingsgerichte diagnostiek). Mijn expertise ligt op het gebied van angst, stemming en trauma. Het obic programma zie ik als een kans om met gezinnen te werken aan onderliggende problematiek. Ik lever als therapeut graag een positieve bijdrage aan het groei- en ontwikkelingsproces van ouders en kinderen zodat het gezin op eigen kracht weer verder kan.

Rozemarijn Hamelink

Gezinsbegeleider en natuurcoach

In mijn loopbaan als beleidsadviseur jeugdbeleid, als assistent locatiemanager in de buitenschoolse opvang en als zelfstandig coach heb ik op allerlei niveaus en in verschillende situaties mijn gesprekstechnieken, probleem-analytisch denken, ‘mediaten’ tussen verschillende partijen kunnen inzetten en verfijnen. Gezinnen en kinderen zijn hier wel de rode draad in gebleven, vanuit mijn opleidingsachtergrond Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogische Wetenschappen.
Ik geniet vooral van het individueel begeleiden van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie, en het organiseren van bijeenkomsten of workshops waarbij ik creatieve werkvormen inzet, om net dat laagje dieper te laten ervaren en om mensen samen te brengen in een veilige, open, verdiepende sfeer.
Als natuurcoach begeleid ik volwassenen (individueel en in groepen) en leer hen diep contact te maken met hun eigen (natuur)wijsheid, door op diep niveau en met behulp van allerlei natuurwerkvormen zich her te verbinden met de natuur en met hun eigen natuur. Vanuit die plek weten mensen weer hun eigen rust, kracht en koers te vinden in waar zij naar verlangen in hun leven en wat zij te bieden hebben aan de wereld. De OBIC Ouderbegeleiding kan eventueel ook gecombineerd worden met sessies in en met de natuur.

(www.basaltbuitencoaching.com)

Mijn ervaring als moeder en klant van het OBIC traject

Jaren aan een stuk waren mijn partner en ik gesloopt en moegestreden thuis in ons gezin. We hadden van alles zelf geprobeerd in de opvoeding. We schaamden ons dat het ons niet zelf lukte; ik als pedagoog, destijds werkend in de kinderopvang en daarbij zelfstandig coach. En mijn partner werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We zaten te diep in onze reactiepatronen en emoties naar elkaar als gezin. We vonden onszelf, elkaar en onze kinderen echt niet meer leuk… We hadden meer nodig. We wilden op zoek naar de wortels van onze gezinssituatie en de diepte in bij onszelf als ouders. Dankzij de OBIC ouderbegeleiding hebben mijn partner en ik onze eigen ‘bagage’ onder de loep genomen. Zo kregen we inzicht in wat wij (vaak onbewust) doorgeven aan onze kinderen. Door er weer met een open blik naar te kijken, en ook open met onze kinderen te praten, zijn we zoveel dichter bij elkaar gekomen. Het (probleem)gedrag van onze zoon hebben we ook leren zien als spiegel naar ons als ouders. De zogenaamde ‘triggers’ zijn gouden ingangen voor inzicht en heling. (Hoe confronterend soms ook). Wat bij mij ook echt helend is geweest, is het kunnen rouwen om het feit dat onze zoon ‘anders bedraad’ is dan hoe we het ons hadden voorgesteld of hadden gewenst.

We kunnen nu weer echt met liefde op onze zoon reageren. We zorgen dat er voor iedereen ruimte is in ons gezin om onszelf te kunnen zijn. Begrijpen elkaar beter. En we hebben weer energie om te genieten van het samenzijn. En nog een mooie bijkomstigheid: door dit traject zijn wij als ouders ook weer veel dichter bij elkaar gekomen, begrijpen elkaar op een dieper niveau, waardoor we elkaar beter kunnen steunen, en het weer fijn vinden dat wij samen zijn en samen een gezin zijn geworden. Daar ben ik heel dankbaar voor. En nu mag ik mezelf ook een OBIC ouderbegeleider noemen. Ik sluit me graag aan bij OBIC Ouderbegeleiding omdat ik weet hoeveel energie en frustratie het soms kost om samen een gezin te zijn. Ook omdat ik zelf heb ervaren wat deze methode mij en mijn gezin heeft gebracht. En daarbij houd ik ontzettend van mensen diepgaand begeleiden in het terugvinden van zichzelf. En van daaruit weer te kunnen bouwen aan fijnere, gezondere en liefdevolle relaties.

Jennifer Lexmond

Gezinsbegeleider en holistisch kindertherapeut

Jennifer is holistisch kindertherapeut, docent lichaamswerk, trainer en holistisch coach. Persoonlijke ontwikkeling vormt de rode draad haar leven. Op jonge leeftijd kwam zij in contact met haar missie om anderen te begeleiden op hun weg naar zelfkennis, bewustwording, groei en ontwikkeling.

“Ruim tien jaar heb ik gewerkt binnen de gespecialiseerde kinderopvang. Toen ik zelf moeder werd groeide de fascinatie voor het ouderschap en hechting en besloot ik mijn kennis te verdiepen en te verbreden. Tijdens mijn studie pedagogiek aan de Fontys Hogeschool heb ik mij gespecialiseerd in preventie en ouderschapsbegeleiding en werkte vervolgens een aantal jaar als pedagoog in de opvoedingsondersteuning. Ik bleef echter zoeken naar de diepere antwoorden op de theoretische perspectieven en volgde een opleiding tot holistisch kindertherapeut waar ik de sleutel vond in het systemisch werken en opvoeden vanuit de holistische visie. Onlangs heb ik ook het eerste deel van de OBIC opleiding afgerond welke hier naadloos op aansluit. Ik geloof in het combineren van Oosterse- en Westerse filosofieën en werk sinds januari 2020 als vrijgevestigd holistisch kindertherapeut in mijn eigen praktijk en bij gezinnen thuis.

Binnen mijn holistische visie heeft lichaamswerk een heel speciaal plekje in mijn hart. Ik ervaar het als wonderlijk om keer op keer te ervaren wat een liefdevolle aanraking doet, hoeveel effect een massage heeft op een kind en op een ouder. Ik vind het prachtig om ouders deze handvatten aan te reiken zodat zij in staat zijn de band met hun kind te versterken. Hierom verzorg ik regelmatig massagecursussen voor ouders waarin zij leren om op effectieve wijze hun kind te ondersteunen bij de prikkelverwerking en wérkelijk de behoefte van hun kind leren erkennen. Letterlijk en figuurlijk door contact te maken en verbinding aan te gaan.”

Marleen de Koning

Gezinscoach

Marleen de Koning, autisme–deskundige, hulpverlener, zus van een broer met autisme, moeder van vier kinderen en oprichter van Perspectief!

'Ik werk samen met diverse professionals en studenten op het gebied van autisme en ADHD.

Door mijn werk-en levenservaring in de verschillende werkvelden als crisisopvang, leef-en behandelgroepen, en zeker ook de ervaring met mijn eigen kinderen, maar ook als docent op een middelbare beroepsopleiding en het werken in gezinnen waar kinderen met autisme onderdeel zijn van het geheel, heb ik gemerkt dat het goed is om sturing te geven en daarnaast ook terug te blikken op het leven van de ouders/ opvoeders.

Al deze jaren waarin ik veelal probleemoplossend heb gewerkt met het systeem waarin kinderen opgroeien heeft ervoor gezorgd dat ik een breed inzicht heb en intuïtief te werk ga. Door samenwerking met collega’s hebben we onze kennis gedeeld. De “OBIC training” is ontwikkeld voor opvoeders, waardoor zij zich veel bewuster kunnen opstellen en openstellen tegenover het kind.

Wat we willen bereiken met deze training is dat de opvoeder zich meer bewust wordt van zichzelf en daardoor begrip heeft voor het kind dat zij begeleiden en opvoeden. Dit maakt dat een systeem wat niet loopt weer gaat stromen en er weer goede energie vrijkomt.'

Registratie: SKJ

Maarten van Rossum

Psychiater en advies

Maarten is als psychiater-psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk (www.nuhelder.nl) en als freelance psychiater in de klinische en ambulante GGZ. Jongeren en jongvolwassenen hebben zijn speciale aandacht, naast werken met verslaafden. De laatste jaren is hij toenemend voor advies en consultatie betrokken geraakt bij nieuwe zorginitiatieven in de GGZ, zoals die van OBIC. Zijn referentiekaders zijn met name de systeemtheorie, integratieve psychiatrie, en transpersoonlijke psychotherapie. De laatste jaren is daar ACT bijgekomen: Acceptance and Commitment Therapy. Hij gaat bij zijn werk uit van het zelfherstellend vermogen van ieder mens. Ook is hij doordrongen van het belang de balans te vinden tussen accepteren en veranderen. Hij hanteert een spiritueel en optimistisch mensbeeld en gebruikt graag humor en provocatie om zijn cliënten in staat te stellen hun problemen zelf op te lossen.

Ervaring: zelfstandig gevestigd psychiater en psychotherapeut sinds 1985, jeugdkliniek Yes We Can Clinics in de Ardennen, Mondriaan jongeren-kliniek Heerlen, jongerenkliniek GGNet Doetinchem, jongerenkliniek Pi-groep Drachten, jongerengroep Centrum Helder Culemborg, jongerenpoli stemmingsstoornissen Mondriaan Heerlen, werken met verslaafde en gestrande jongeren bij Joblanceer in Tiel, Trubendorffer verslavingszorg in Tilburg en Nijmegen, dubbeldiagnose kliniek Willem Arntzhuis Altrecht Utrecht, Montgó verslavingskliniek in Javeá Spanje.